Termeni și condiții

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale  NUTRISENTIAL HEALTHCARE SRL, persoana juridica romana cu sediul in  STR. SPLAIUL UNIRII NR. 313, ET. 3, CLADIREA C1-U8, D5, CAMERA 23, SUPRAFAȚĂ DE 108 MP, SECTOR 3, BUCUREȘTI.

În acest context, responsabilitatea noastră este și modul în care avem grijă de datele personale pe care ni le-ați pus la dispoziție. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.nutrisential.ro.

CE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM?

 1. Dacă sunteți client al site-ului www.nutrisential.ro, detinatorul acestul site, NUTRISENTIAL HEALTHCARE SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, Ip, date referitoare la modul în care utilizați website-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul websiteului nostrum, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.
 2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului ului www.nutrisential.ro, NUTRISENTIAL HEALTHCARE SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării acestuia, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații/ chat, solicitări, programări de comenzi, de ridicăro, sesizări, în măsura în care ne contactați în acest fel.

NUTRISENTIAL HEALTHCARE SRL, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare Regulamentul și aplicabil începând din 25 mai 2018), prelucrează legal datele dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu art. 6 al Regulamentului:

 1. Dacă sunteți client al site-ului Nutrisential www.nutrisential.ro:
  1. pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi NUTRISENTIAL HEALTHCARE SRL, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.; În acest caz ”prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”;
  1. pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă NUTRISENTIAL HEALTHCARE SRL în contextul serviciilor prestate prin intermediul website-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare. În acest caz ”prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului”;
  1. pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), doar în cazul în care ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice”. Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul introducerii adresei dumenavoastra de e-mail in sectiunea ”Abonați-vă la newsletter”. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail conţinând comunicări comerciale.
  1. în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a website-ului, realizarea de analize privind preferinţele de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site, în conformitate cu Politica de cookies.
 2. Dacă sunteți vizitator al website-ului NUTRISENTIAL www.nutrisential.ro:
  1. pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), doar în cazul în care ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice”. Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul introducerii adresei dumneavoastra de e-mail in sectiunea ”Abonați-vă la newsletter” Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail conţinând comunicări comerciale.
  1. pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site, în conformitate cu Politica de cookies.

CUM ȘI CUI DIVULGĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, NUTRISENTIAL HEALTHCARE SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină NUTRISENTIAL HEALTHCARE SRL în desfășurarea activității prin intermediul website-ului (de exemplu firme de curierat – Bookurier, GLS, Econt Express Romania și Bulgaria sau procesatorul de plati online, Smartbill, firma de perstări servicii contabile, firmă specializată în siguranța cibernetică;), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către NUTRISENTIAL HEALTHCARE SRL prin intermediul Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și de activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

DATELE PERSOANELOR MINORE

www.nutrisential.ro, sau detinatorul acestuia, NUTRISENTIAL HEALTHCARE SRL nu colecteaza cu buna stiinta date personale de identificare de la persoane care nu au implinit varsta de 18 ani. Daca parintele sau tutorele legal are la cunostinta faptul ca minorul aflat in custodia sa a furnizat site-ului datele sale cu caracter personal, acesta trebuie sa informeze imediat NUTRISENTIAL HEALTHCARE SRL, la adresa de e-mail info@nutrisential.ro .

In cazul in care NUTRISENTIAL HEALTHCARE SRL descopera ca o persoana care nu a implinit varsta de 18 ani a furnizat date cu caracter personal, prin intermediul site-ului , atunci vom distruge aceste informații de pe serverele noastre imediat, cu excepția cazului in care parintele sau tutorele isi da consimtamantul explicit pentru prelucrarea de catre site a datelor cu caracter personal ale minorului in scopurile specificate.

TRANSFERUL DATELOR ÎN AFARA ȚĂRII

Datele dumneavoastră ar putea fi transferate în exteriorul țării, în interiorul SEE.

PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELOR PERSONALE

În cazul prelucrării datelor personale bazate pe consimțământ, datele dumneavoastră vor fi păstrate până la data la care veți solicita retragerea consimțământului.

În cazul tuturor celorlalte temeiuri de prelucrare a datelor menționăm că pentru a determina perioada pentru care datele personale vor fi prelucrate și păstrate, luăm în considerare durata contractuală până la îndeplinirea obligațiilor contractuale respectiv a scopului și termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În vederea asigurării unei informării corecte, vă aducem la cunoștință că Regulamentul conferă următoarele drepturi persoanelor cărora li se prelucrează datele cu caracter personal:

 •  – dreptul de acces;
 •  – dreptul la rectificarea datelor;
 •  – dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
 •  – dreptul la restricționarea prelucrării;
 •  – dreptul la portabilitatea datelor;
 •  – dreptul la opoziție;
 •  – drepturi cu privire la procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de pofiluri;
 •  – dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare;
 •  – dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal;
 •  – dreptul la o cale de atac judiciară;
 •  – dreptul de a fi notificat de către operator;

CONTACT

Dacă aveți solicitări legate de prelucrarea datelor personale, vă puteți adresa direct NUTRISENTIAL HEALTHCARE SRL la adresa de email dpo@nutrisential.ro  Sau în scris, în atenția NUTRISENTIAL HEALTHCARE SRL, persoana juridica romana cu sediul in STR. SPLAIUL UNIRII NR. 313, ET. 3, CLADIREA C1-U8, D5, CAMERA 23, SUPRAFAȚĂ DE 108 MP, SECTOR 3, BUCUREȘTI, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/206/2022, cod fiscal RO45320820, având adresa de corespondență în STR. SPLAIUL UNIRII NR. 313, ET. 3, CLADIREA C1-U8, D5, CAMERA 23, SUPRAFAȚĂ DE 108 MP, SECTOR 3, BUCUREȘTI , telefon contact 0732655556.

Ultima actualizare: Ianuarie 2022

*Putem actualiza această informare periodic și vă vom informa despre orice modificare prin postarea noii variante pe site-ul nostru web. Vă rugăm să consultați această informare periodic pentru orice modificări.

-10% la prima comanda! Aboneaza-te la newsletter!

Închide Coșul tău
Nu aveți niciun produs în coș.
Puncte